LỊCH LÀM VIỆC CỦA PHÒNG, BAN
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

STTLỊCH LÀM VIỆC CỦA VĂN PHÒNG SỞTẬP TIN
1 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 04 (Từ ngày 07/02 đến ngày 11/02/2022)
2 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 03 (Từ ngày 24/01 đến ngày 28/01/2022)
3 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 02 (Từ ngày 17/01 đến ngày 21/01/2022)
4 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 01 (Từ ngày 10/01 đến ngày 14/01/2022)
5 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 47 (Từ ngày 29/11 đến ngày 03/12/2021)
6 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 46 (Từ ngày 22/11 đến ngày 27/11/2021)
7 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 45 (Từ ngày 15/11 đến ngày 20/11/2021)
8 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 44 (Từ ngày 06/11 đến ngày 12/11/2021)
9 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 43 (Từ ngày 01/110 đến ngày 05/11/2021)
10 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 42 (Từ ngày 25/10 đến ngày 29/10/2021)
11 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 41 (Từ ngày 18/10 đến ngày 22/10/2021)
12 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 40 (Từ ngày 11/10 đến ngày 15/10/2021)
13 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 39 (Từ ngày 04/10 đến ngày 08/10/2021)
14 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 38 (Từ ngày 27/9 đến ngày 01/10/2021)
15 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 37 (Từ ngày 20/9 đến ngày 24/9/2021)
16 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 36(Từ ngày 14/8 đến ngày 18/9/2021)
17 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 33 (Từ ngày 28/8 đến ngày 03/9/2021)
18 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 34 (Từ ngày 28/8 đến ngày 03/9/2021)
19 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 35 (Từ ngày 06/9 đến ngày 10/9/2021)
20 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 27 (Từ ngày 12/7 đến ngày 16/7/2021)
21 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 26 (Từ ngày 05/6 đến ngày 09/7/2021)
22 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 25 (Từ ngày 28/6 đến ngày 02/7/2021)
23 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 24 (Từ ngày 21/6 đến ngày 26/6/2021)
24 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 23 (Từ ngày 14/6 đến ngày 18/6/2021)
25 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 22 (Từ ngày 07/6 đến ngày 11/6/2021)
123

----------
© Nguyễn Thanh Nhã - Email: nha.tvct@gmail.com - Điện thoại: 0903.020.023